H-snickerier ger trygghet och säkerhet tack vare BF9K

H-snickerier har efter ett grundligt och effektivt arbete i september 2018 blivit certifierade enligt BF9K – ett certifieringssystem anpassat för byggbranschen. BF9K ger en effektiv byggprocess och kraven i certifieringsreglerna bygger på samma principer som i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Kvalitets- och certifieringsarbetet har genomförts för att kontinuerligt utveckla, säkerställa och effektivisera rutiner och processer i hela företagets verksamhet.

– Vi är stolta och glada över certifikatet som visar att vi har säkra och effektiva rutiner, vilket borgar för att kunderna får en bra leverans, säger Patric Holmgren, VD H-snickerier AB. Eftersom vi alltid har lagt vikt på att strukturera arbetet och systematiskt dokumentera våra förehavanden kändes det naturligt att certifiera oss enligt BF9K.

Med certifieringen enligt BF9K får kunderna en bekräftelse på att H-snickerier har ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) som genom intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.