KMA

KMA är ett begrepp som står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
Tre grundstenar för nöjda kunder och medarbetare, för en produktion som är hållbar med hänsyn till miljö och klimat och för att värna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vi ser till att våra kunders projekt på alla sätt blir lyckade genom att förstå kundens verkliga krav och behov samt leverera det som krävs till rätt kostnad och i rätt tid.
Detta uppnår vi genom att:

 • Informera, utbilda och engagera vår personal i kvalitetsarbetet och i arbetet mot våra uppsatta mål.
 • Arbeta för långsiktiga affärsrelationer och att varje projekt blir en referens för företaget. Vårt arbete präglas av lyhördhet och respekt för kundens önskemål och förväntningar
 • Samverka med våra leverantörer för att uppnå bästa möjliga materialproduktkvalitet.
 • Utvärdera och följa upp vårt kvalitetsarbete och de uppsatta gemensamma målen.
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade bygg- och kringmaterial. Vi skall ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att det arbete vi utför blir så miljö- och hälsoanpassat som möjligt.

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner inom vår bransch skall vi:

 • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet. 
 • Samverka med våra professionella kunder/beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
 • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljöinformation, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
 • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning på våra projekt.
 • Effektivisera och minska våra transporter till våra arbetsplatser.
 • Bidra till effektivare kretslopp genom fortsatt källsortering på både företaget och ute på arbetsplatserna.
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss. 

Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete och syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Tillsammans skapar vi den arbetsmiljö som vi verkar i. Alla medverkar genom att hålla ordning, bistå medarbetare som behöver hjälp och se till att säkerhetsanordningar fungerar innan vi påbörjar arbetet. Alla medarbetare och andra som vi arbetar med ska behandlas med respekt och inte diskrimineras. Kränkande särbehandling accepteras ej.
Detta uppnår vi genom att:

 • Informera, utbilda och engagera vår personal i arbetsmiljöfrågor. Alla anställda tar initiativ och visar ett personligt ansvar för sin egen samt andras säkerhet.
 • Arbeta systematiskt och förebyggande med en ständig förbättring i vårt arbetsmiljöarbete i hela vår verksamhet.
 • Säkerställa att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutat genom bra rutiner, tydliga ansvar vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter och ständigt förbättra i alla delar.
 • Främja personlig utveckling med att utveckla sin kompetens.
 • Ta eget ansvar för att kunna påverka sin egen arbetssituation.
 • Fördela arbetsuppgifterna så belastningen ej blir för hög på enstaka individer
 • Uppmärksamma eventuella konflikter i arbetsgruppen
 • Tillämpa och följa riktlinjer i BKMA som genom erfarenhetsåterföring, intern och extern revision hålls vid liv och ständigt förbättras.
 • Arbeta förebyggande så att risker identifieras och hanteras
 • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.

Byggföretagens verksamhetsledningssystem, BKMA är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till certifiering och rustar vår verksamhet för fler och större uppdrag.

En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

BKMA har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssytemen BF9K och Povel.

För mer information besök byggforetagen.se

 

Kontakta oss

Svarvarvägen 11 132 38 Saltsjö Boo

08-39 08 39

info@h-snickerier.se
offert@h-snickerier.se

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.

BLI KONTAKTAD

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!